İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku; idarenin teşkilatına, faaliyetine, personeline ve denetimine uygulanan, kamu hukukunun bir alt hukuk dalı olarak tanımlanabilir. İdari yargının temel işlevi ise bireyleri ve toplulukları, idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden korumasıdır.

İptal ve tam yargı davaları, idari yargılama usulünün uygulandığı davalardır. Bu davalardaki usul kuralları, özel hukuktaki usul kurallarına nazaran daha esnektir. Ancak idari işlem ve eylemlerin hukuka aykırılıklarına ilişkin hukuki nitelendirmenin yapılması ve idari mevzuata hakimiyet, davaların daha sağlıklı açılması ve yürütülmesi için önemlidir. Bu nedenle Ankara bölgesinde iseniz bir Ankara İdari Dava Avukatı ile süreci yönetmenizde fayda vardır.

Ankara İdari Dava Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler aşağıda listelenmiştir.

  • İptal davaları
  • Tam yargı davaları
  • Memurların disiplin cezalarına ilişkin hukuki işlemler
  • Vergi, resim, harçlar gibi vergi türlerine ve bunlara bağlı cezalara karşı yapılan itirazlar