Taşınmaz Hukuku

Taşınmaz (Gayrimenkul) hukuku, medeni hukukunun bir alt dalı olan eşya hukukunun içinde yer alan özel ve önemli bir alandır. Taşınmazlara ilişkin uyuşmazlıkları konu aldığından en önemli haklardan olan mülkiyet hakkı ile sıkı ilişkiler içinde olan bir hukuk dalıdır.

Taşınmaz hukukuna ilişkin davalar, diğer medeni hukuk dallarında olduğu gibi teknik bilginin önemli olduğu, usul kurallarına riayet edilmediği zaman ciddi hak kayıpları doğuracak davalardır. Bu nedenle bir avukat tarafından takip edilmesi önemlidir. Eğer Ankara bölgesinde iseniz bir Ankara Gayrimenkul Avukatı tarafından hukuki destek almanız faydalı olacaktır.

Ankara Gayrimenkul Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler aşağıda listelenmiştir.

 • İzale-i şüyu davası (Ortaklığın giderilmesi)
 • Kamulaştırma davaları
 • Kira davaları
 • İstihkak davaları
 • Tapu davaları
 • Kat irtifakı davaları
 • Müdahalenin men’i davaları
 • Zilyetliğinin korunmasına ilişkin davalar
 • İpotek ve rehin davaları
 • Ecri misil davaları
 • Geçit hakkı davaları
 • Tahliye davaları
 • Topu iptali ve tescil davaları
 • Kira artırma davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Kira bedeli tespit davaları
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri kaynaklı davalar