Aile ve Boşanma Hukuku

Aile Hukuku dendiği zaman akla ilk önce boşanma ve boşanmaya bağlı velayet ile nafaka gelir. Ülkemiz hukukunda boşanma davaları, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılır.

Anlaşmalı boşanma davası, çiftlerin boşanmanın hukuki sonuçları hakkında anlaşmaya varmaları halinde mahkemeye başvurmaları durumunda açılır. Bu durumda çiftlerin özellikle boşanma sonrası mali durumlar ile varsa çocukların velayetine ilişkin hususları, düzenleyecekleri bir protokol ile mahkemeye sunmaları ve mahkemece verilecek duruşma gününde sunulan protokolü kabul ettiklerine ilişkin sözlü beyanda bulunmaları gerekmektedir. Buna rağmen hakim tarafından protokolde, tarafların ve varsa çocukların menfaatine ilişkin gerekli gördüğü değişiklikler yapılabilir. Ancak uygulamada bu tür müdahalelere çok sık rastlanılmamaktadır.

Çekişmeli boşanma davası ise isminden de anlaşılacağı üzere çiftlerin boşanmanın hukuki sonuçları hakkında anlaşamamaları durumunda açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davasını açabilmek için Türk Medeni Kanunu’nda sayılan nedenlerin varlığı gerekir. Kanunda boşanma nedenleri ikiye ayrılır. Bunlar;

 • Genel boşanma nedenleri
 • Özel boşanma nedenleri

olarak genel itibariyle iki başlıktan oluşur.

Genel boşanma nedenleri olarak, evlilik birliği ve ortak hayatı sürdürme arzusunun çiftlerden beklenemeyecek seviyede temelinden sarsılmış olmasıdır. Bunun içine geçimsizlik, yükümlülükleri yerine getirmeme, sevgi ve saygının yitirilmesi gibi birçok neden girebilir.

Özel boşanma nedenleri ise Kanun’da tek tek sayılmıştır. Bunlar;

 • Zina (Aldatma)
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı

olmak üzere 5 nedenden oluşur.

Evlilik ilişkisinde yukarıda sayılan özel nedenlerden birinin veya birkaçının varlığı halinde, mahkemeye başvurularak boşanma davası açabilir.

Boşanma davaları açıldıktan sonra çocukların velayeti, nafaka, ziynet, malların paylaşımı, maddi ve manevi tazminat gibi birçok problem çıkar. Bu hususların bazıları boşanma davası ile birlikte görülür. Boşanma hakkında verilen karar ile birlikte diğer hususlar hakkında da karar verilir. Ancak bunların her birinin ayrı birer hukuki sorun olduğunu, yapılan yanlış bir işlemde ciddi hak kayıplarına uğrayabileceğinizi unutmayınız. Bu nedenle boşanma sürecinde iseniz ve Ankara’da yaşıyorsanız, mutlaka bir Ankara Boşanma Avukatı ile çalışmanızı öneririz.

Ankara Boşanma Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler aşağıda listelenmiştir.

 • Anlaşmalı boşanma,
 • Çekişmeli boşanma,
 • Nafaka davası,
 • Velayet davası,
 • Velayetin değiştirilmesi davası,
 • İddet süresinin kaldırılması
 • Mal rejimi davaları
 • Ziynet davaları