Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, düzenlediği konu bakımından oldukça geniş ve genel itibariyle gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Genel olarak tacirleri ve şirketleri ilgilendiren bir hukuk dalı gibi görünse de aslında sosyal hayatın içindeki her bireyin ihtiyacı olan konuları da düzenlemektedir. Örneğin iki memur arasında borç ilişkisi için verilen bono da ticaret hukukunun ilgi alanına girmektedir.

Ticari davalar gerek düzenlendiği mevzuatların genişliği gerekse konu itibariyle derinliği nedeniyle oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle herhangi bir ticari davanın muhatabı iseniz mutlaka bir avukattan hukuki yardım almanız tavsiye edilmektedir. Ankara bölgesinde iseniz Ankara Ticaret Hukuku Avukatı ile birlikte süreci yönetmeniz hak kayıplarınızı önleyecektir.

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler aşağıda listelenmiştir.

  • Şirket kuruluş, devir, birleşme, bölünme süreçlerinde yazılı danışmanlık
  • Şirket ortakları tarafından şirket aleyhine açılan tazminat ve kar payı ile diğer iddialara ilişkin davaların takibi
  • Şirketin yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulu arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi
  • Şirket ortaklığından ayrılma ve çıkarılma ile ilgili hukuki ihtilaflara ilişkin danışmanlık
  • Şirket tasfiye süreci ve dava takibi ile ilgili yazılı ve sözlü istişareler
  • Şirket alacak davalarının takibi ve icra takibi
  • Şirket yöneticilerinin haksız rekabetinden doğan uyuşmazlıklar ve müteakip davalar hakkında yazılı ve sözlü istişareler
  • Konkordato süreci ve takibi konusunda yazılı danışmanlık hizmeti