İş Hukuku

İş hukuku, iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı işveren için ve ona bağlı olarak çalışan işçiler arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Bunun birlikte, günümüzde devletin işçiyi koruma ve taraflar arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla iş ilişkilerine müdahale ettiği de görülmektedir. Bu nedenle iş hukuku, işçi-işveren ilişkilerinin yanı sıra bu kişilerle devlet arasındaki ilişkileri de düzenleyen bir hukuk dalıdır.

İş davalarının uygulamada en sık görülen türü, tarafların iş ilişkilerinden yahut iş ilişkisinin feshinden kaynaklanan alacak ve tazminat davalardır. İşçi alacakları nelerdir diye sorulduğunda şu şekilde sıralanabilir:

İşçi alacaklarını mahkemeden talep etmeden önce zorunlu olarak arabuluculuk kurumuna başvurulması gerekmektedir. Arabuluculukta anlaşılamaması halinde, anlaşamama tutanağı ile dava açılmaktadır. Bu süreçleri yönetmek ve işçi alacağına ilişkin gerekli işlemlerin yapılması için Ankara İş Avukatı tarafından hukuki destek almanız tavsiye edilmektir.

Ankara İş Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler aşağıda listelenmiştir.

  • İşçi ve işveren haklarını koruyan iş sözleşmelerinin hazırlanması
  • İşe iade davası
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve fazla mesai ücretlerini talepleri
  • Yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinler, doğum izinleri konularında danışmanlık hizmeti,
  • İşçinin yaralanma, ölüm ve iş görmezlik durumları
  • İşverenin kusursuz sorumluluğu
  • İşçinin kusurları
  • Hizmet sözleşmelerinin haklı veya haksız sebeple feshi durumları
  • Eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları