Ceza Hukuku

Ceza hukukunda yargılama süreçleri iki aşamadan oluşur. Bunlar soruşturma ve kovuşturma aşamalarıdır. Soruşturma aşaması, yetkili merciler tarafından suç şüphesinin öğrenilerek iddianame hazırlanması ve hazırlanan iddianamenin mahkemece kabulüne kadar olan süreçtir. Kovuşturma aşaması ise iddianamenin mahkemece kabulünden, verilen hükmün kesinleşmesine kadar olan sürece denir.

Ceza yargılaması süreçleri çok hassastır. Bir ceza yargılamasında özellikle şüpheli veya sanık iseniz yargılama süreçlerini çok sıkı takip etmeli, yapılan her işlemden haberdar olmanız gerekmektedir. Bazen şüpheli ve sanıkların davalara ilişkin “bir şey çıkmaz bundan” diyerek dosyalarını ihmal etmesi veyahut ciddiye almaması nedeniyle adli sicilinin bozulduğu, adli para cezasına çarptırıldığı hatta özgürlüğünün kısıtlandığı görülmüştür.

Sanık ve şüphelilerin, ceza yargılamasında hakime ve dosyaya kendilerini çok iyi bir şekilde anlatmaları gerekmektedir. Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin zaten mahkeme tarafından toplanacağı şeklinde yanlış bir düşünce ile hareket edilmemelidir. Kendi açılarından dosyaya etkisi olacağı düşünülen tüm bilgi ve belgeler sunulmalı, ellerinde olmayanlar için mahkemeden temini talep edilmeli, olayın hukuki boyutu gözden geçirilerek en etkili savunma hazırlanmalıdır. Tüm bu süreçler yürütülürken kişinin mental olarak yorulması ve yıpranması normaldir. Kaldı ki avukatlar dahi kendi yargılandıkları dosyalarda sürecin daha sağlıklı yürütülmesi için bir avukat meslektaşıyla çalışmaktadırlar.

  • Cezai Yargılama sürecini başlatma ile ilgili hukuki hizmet
  • Soruşturma Evresi hukuki yardımları (dilekçe ve danışma hizmetleri)
  • Kovuşturma Evresi hukuki yardımları (dilekçe ve danışma hizmetleri)
  • Dava dosyası inceleme suretiyle hukuki danışmanlık
  • Ağır Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
  • Asliye Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
  • Çocuk Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)
  • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi (Sanık/Müdahil vekilliği)

Ceza Hukuku ile ilgili makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.