İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, kişilerin mal varlığını ilgilendiren en önemli hukuk dallarından biridir. Genel itibariyle kişiler arasındaki icra takip usulleri ile buna bağlı açılan davaları düzenlemektedir.

  • İcra takibi başlatmak ve süreci yönetmek,
  • Haciz işlemlerinin yapılması,
  • İpotek ve rehinlerin satışlarının yapılması,
  • İcra takiplerine karşı itiraz süreçleri,
  • İcra ve iflas işlemlerinden kaynaklanan davalar